Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Your Business Name Here

Your Business Tagline Here

Diensten & tarieven

Gratis kennismaking met kindercoaching

Maak gratis kennis met kindercoaching. Kies één van drie mogelijkheden en maak een afspraak. De gratis sessie duurt 30 minuten. Meer informatie? Bel of mail!

Let op: agenda vol=vol!  

Ontdek je eigen kwaliteiten! Identificeer je met een dier en verander van 'onbewust bekwaam' in 'bewust bekwaam'.

Leer je grenzen kennen en bewaken.

Ervaar hoe 'touw' kan helpen bij het bewaken van jouw grenzen en word bewust van je eigen lichaamstaal.

Maak van een probleem een oplossing.

Ervaar hoe de rode en groene taartpunten inzicht kunnen geven in de situatie.

Intakegesprek (20 minuten)

Tijdens het intakegesprek wordt het intakeformulier doorgenomen. Aan de hand van uw hulpvraag wordt bekeken welke vervolgstappen passend zijn. Een telefonische intake behoort tot de mogelijkheden.

Prijs: gratis

Coachingsgesprek (minimaal 30 minuten)

Tijdens het coachingsgesprek worden uw hulpvragen geïnventariseerd. Volgens een oplossingsgerichte werkwijze ervaart u dat uw vragen en problemen kunnen worden omgebogen in oplossingen, kansen en mogelijkheden.

Prijs: €12,50 per 15 minuten 

Kindercoachingsessie (45 minuten)

Na een intakegesprek met ouder(s)/ verzorger(s) en kind wordt de kindercoachingsessie afgestemd op de interesses van uw kind. Lees hierover meer onder bij 'kindercoaching'.

Prijs: €37,50 per sessie 

Workshop: 'My sky' (45 minuten)

Hoe ziet jouw ‘sky’ eruit en waar liggen jouw grenzen? Door de workshop ‘My sky’ leer jij jezelf nog beter leren kennen. Doordat je vragenderwijs aan het denken wordt gezet over jouw gedrag en vaardigheden, ontdek je wat voor jou écht belangrijk is. Deze workshop kan een hulpmiddel zijn om veranderingen te begrijpen en om problemen aan te pakken. Aan de hand van logische niveaus van Gregory Bateson (1972) doorlopen we letterlijk de volgende stappen:

Prijs workshop 'The sky is the limit': € 60,-

Tijdelijke aanbieding: € 40,-

Onderwijsbegeleiding 

Heeft uw kind moeite met leren op één of meerdere vakgebieden? Met behulp van een probleemanalyse worden de hiaten in de lesstof in kaart gebracht. De begeleiding kan daarop vervolgens afgestemd worden.

Prijs begeleiding: €25,- per halfuur

Niet inbegrepen: oefenstof (kopieerbladen) voor thuis.

Begeleidingstraject (anamnese, 10 sessies, evaluatie)

Met behulp van didactisch onderzoek wordt de beginsituatie in kaart gebracht. Op basis daarvan wordt een behandelplan opgesteld, waaraan gedurende 10 sessies wordt gewerkt. Afsluitend wordt het behandelplan geëvalueerd met kind en ouders en worden vervolg adviezen gegeven.

Totaal prijs begeleidingstraject: €535,-

Intakegesprek: gratis

Didactisch onderzoek + behandelplan: €150,-

Uitgebreide verslaglegging van het onderzoek: € 95,-

10 sessies á €25,- per half uur: € 250,-

Evaluatiegesprek: €40,-

Afhankelijk van de inhoud van het didactisch onderzoek (1, 2, 3 of

meerdere vakgebieden) kan de prijs hoger of lager uitvallen. Tijdens

het intakegesprek kan, indien wenselijk, een richtprijs aangegeven worden.

Onderwijsadvisering, freelance coaching en/of training

Bijvoorbeeld:

- Opbrengstgericht werken (OGW); o.a.school-, trend-, groeps-,

leerling analyses

- Handelingsgericht werken (HGW); HGW-formulier,

oplossingsgerichte leerlingbespreking, groepsbespreking

- Oplossingsgericht coachen: coachingstraject leerkracht, leerling-

(leerkracht-ouder) coaching.

Prijs in overleg.

Workshop A oplossingsgericht coachen voor basisscholen

Maak tijdens een praktische workshop kennis met drie verschillende oplossingsgerichte coachingstechnieken.

Tijdsduur: 1,5 uur

Prijs: € 150,- NU VOORDELIG KENNISMAKEN VOOR € 120,-

Maximaal 10 deelnemers. Bij meer dan 10 deelnemers geldt een

meerprijs van €15,- per deelnemer.

Workshop B oplossingsgericht coachen voor basisscholen

Maak tijdens een praktische workshop kennis met vijf verschillende oplossingsgerichte coachingstechnieken en fris je gesprekstechnieken op.

Tijdsduur: 3 uur

Prijs: € 300,- NU VOORDELIG KENNISMAKEN VOOR € 240,-

Maximaal 10 deelnemers. Bij meer dan 10 deelnemers geldt een

meerprijs van €15,- per deelnemer.

Vraag om meer informatie

This site uses Google reCAPTCHA technology to fight spam. Your use of reCAPTCHA is subject to Google's Privacy Policy and Terms of Service.

Thank you for contacting us. We will get back to you as soon as possible